Home »

 

Horecaventilatie

 

kitchen

>Onder horecaventilatie verstaan wij het ventileren van zowel de keuken als de zaal.
> Een geschikte dampkap ditto afzuiginstallatie is zéér belangrijk voor het welzijn van u en uw keukenpersoneel. Het is op dit vlak dat AIRBEL zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd. Onze 20 jaar ervaring en het onophoudend zoeken naar de beste oplossingen hebben er toe geleid dat wij de referentie zijn op dit vlak !
> Sedert enkele jaren is het in de restaurants en cafés verboden te roken. Een hele verbetering voor wie graag rookvrij zijn steak verorbert. Spijtig voor diegenen die graag een sigaretje opsteken na de maaltijd of toch niet? 
De wet zegt dat een speciaal afgesloten ruimte (rookkamer) in het restaurant/café hiervoor kan ingericht worden. Het is begrijpelijk dat hierbij een lucht/rookafzuiging absoluut nodig is, dit vanwege het kleinere volume van zo een ruimte.
> In bepaalde cafés met een hoge bezetting is een strategische plaatsing van de afvoerroosters voor algemene verluchting noodzakelijk. Uit ervaring weten dat wij een goed uitgedokterde ventilatie positief is voor de goede sfeer in uw zaak.
> Samen met uw installateur bekijken wij de beste mogelijkheden voor de realisatie van uw project.

 

Voorbeeld van een enkelaanzuigende centrifugaalventilator met hoog vermogen voorzien van geluiddemper aan de uitblaaszijde.

P1010452

P1010454